Gravferdsforskriften

Gravferdsforskriften og lokale kirkegårdsvedtekter setter grenser og regulerer hvordan et gravsted skal være. Dette gjelder blant annet plassering, høyde og bredde på gravminnet, lykter, plater og beplantning, og ofte må det søkes om godkjenning før en kan sette opp et gravminne.

Vi ordner med alle eventuelle søknader. Ved kjøp av nye gravsteiner hos oss er dette alltid inkludert i prisen.

Ønsker du å lese mer om gravferdsforskriften kan du følge linken her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16?q=gravminne